Välkommen till Branschföreningen Biokol Sveriges Vårdag!

VEM: för alla privatpersoner och företag med intresse för biokol

TID: den 18:e april 2015, kl. 12:00 – 17:00

PLATS: Eskilstuna, MunktellArenan Verkstadsgatan 5
Branschföreningen Biokol Sverige arrangerar årligen två allmänna sammankomster som alla med intresse av biokol är välkomna till. Snart är det dags för Vårdagen som kommer att bjuda på spännande föreläsningar och möjligheten att känna, lukta och smaka på biokol under demonstration av biokolning med olika tekniker.
Vårdagen är kostnadsfri för medlemmar i branschföreningen och för icke-medlemmar utgår en avgift på 100 kr per person som inkluderar fika. Avgiften betalas kontant på plats. Medlemskap i föreningen kostar 200 kr och går även den att betala på plats.

AGENDA:
12:00 Hälsar alla välkomna

12:15 Nytt i Branschföreningen Biokol Sverige

12:30 Biokolproduktion med Kon-Tikin – Praktiska erfarenheter och framtida projekt

Eskilstuna kommun

13:30 Fika

13:45 Stockholm Biochar Project

Mattias Gustafsson, EcoTopic

14:45 Demonstration av biokolning

16.00 Årsmöte Branschföreningen Biokol Sverige

17:00 Dagen avslutas

Skicka gärna vidare inbjudan till alla som kan vara intresserade.
För anmälan var vänlig skicka namn till mattias@ecotopic.se eller ring 076-24 36 548.

 

Väl mött,

Styrelsen Branschföreningen Biokol Sverige

Skriv under motion för biokolanvändning

För att motverka de negativa klimatförändringar som hotar att göra världen till en jobbig plats att leva på behövs en kombination av flera insatser. En del är förnybar energi och minskade koldioxidutsläpp. En annan pusselbit för att både minska halten koldioxid i atmosfären och samtidigt förbättra vår jordbruksmark är användningen av biokol. Biokol produceras genom att förkola vegetabilisk material som under sitt liv tagit upp koldioxid från atmosfären genom fotosyntes. Biokolproduktion skulle kunna integreras i såväl småskalig som storskalig värmeproduktion av biomassa, men för att förstå alla möjligheter måste kunskapen om biokol spridas till Sveriges beslutsfattare. I vår ska motionen ”Biokolmetoden” lämnas in till vår regering. Du är varmt välkommen att skriva på namninsamlingen för motionen och visa att vi är många som vill få upp biokol på agendan.

http://www.skrivunder.com/stod_motion_for_biokolanvandning