Branschföreningen Biokol Sveriges Årsmöte!

Välkommen till,
Branschföreningen Biokol Sveriges Årsmöte!

VEM: för alla privatpersoner och företag med intresse för biokol

TID: den 8:e april 2017, kl. 12:00 – 15:00

PLATS: Stockholm, Selaövägen 17 124 59 Bandhagen. (Skyltar mot ÅVC Trädgård)

Branschföreningen Biokol Sverige arrangerar årsmöte i Stockholm där vi bl.a. besöker världens första system där avfall blir till biokol och värme som distribueras och används inom staden. Projektet drivs av Stockholm Vatten och Avfall. Biokolanläggningen, Pyreg P500, producerar fjärrvärme och biokol från trädgårdsavfall. Läs mer om projektet här www.svoa.se/biokol.

Ta chansen att vara med och påverka föreningens arbete.

Årsmötet är kostnadsfritt för medlemmar i branschföreningen och för icke-medlemmar utgår en avgift på 100 kr per person. Avgiften betalas på plats. Medlemskap i föreningen kostar 200 kr och går även den att betala på plats.

Ta med:

  • kläder efter väder då vi kommer att befinna oss utomhus.
  • matsäck då det inte finns tillgång till fika i närheten.

AGENDA:
12:00 Hälsar alla välkomna

12:15 Nytt i Branschföreningen Biokol Sverige

12:30 Resultat från biokolförsök i Sverige  – Praktiska erfarenheter och framtida projekt

Lars Hylander, SLU, Inst. för Energi och Teknik

12:45 Kaskadeffekter av biokol vid rening av avloppsvatten inom pappersindustrin?

Magnus Neldorin, Karlstads universitet

13:00 Årsmöte Branschföreningen Biokol Sverige

14:00 Stockholm Biochar Project och visning av biokolanläggning

Mattias Gustafsson, EcoTopic

15:00 Dagen avslutas

Skicka gärna vidare inbjudan till alla som kan vara intresserade.

Väl mött,

Styrelsen Branschföreningen Biokol Sverige