Skriv under motion för biokolanvändning

För att motverka de negativa klimatförändringar som hotar att göra världen till en jobbig plats att leva på behövs en kombination av flera insatser. En del är förnybar energi och minskade koldioxidutsläpp. En annan pusselbit för att både minska halten koldioxid i atmosfären och samtidigt förbättra vår jordbruksmark är användningen av biokol. Biokol produceras genom att förkola vegetabilisk material som under sitt liv tagit upp koldioxid från atmosfären genom fotosyntes. Biokolproduktion skulle kunna integreras i såväl småskalig som storskalig värmeproduktion av biomassa, men för att förstå alla möjligheter måste kunskapen om biokol spridas till Sveriges beslutsfattare. I vår ska motionen ”Biokolmetoden” lämnas in till vår regering. Du är varmt välkommen att skriva på namninsamlingen för motionen och visa att vi är många som vill få upp biokol på agendan.

http://www.skrivunder.com/stod_motion_for_biokolanvandning