Välkommen till Biokol Sveriges höstdag!

VEM: för alla privatpersoner och företag med intresse av biokol

TID: den 2:e oktober 2014, kl. 13:00 – 17:00

PLATS: Västerfärnebo bygdegård (Västerfärnebo ligger vid väg 256 mellan Sala och Norberg. I Västerfärnebo, sväng av mot skolan och kör bort mot hockeyrinken och du är framme vid bygdegården).

Under Branschföreningen Biokol Sveriges höstdag kommer vi få lyssna till spännande föreläsare, diskutera biokolets möjligheter och få ställa nyfikna frågor till biokolsexperter under vår paneldiskussion. Under hela eftermiddagen pågår även biokolproduktion i liten skala som ger dig möjligheten att känna, lukta och smaka på biokol. Under dagen bjuds alla deltagare på fika.

AGENDA:
13:00 Hälsar alla välkomna

13:15 Nytt i Branschföreningen Biokol Sverige

13:30 Introduktion till biokol, Lars Hylander, Sveriges Lantbruksuniversitet

14:00 Föreläsning – Odlingsjord med biokol, Niklas Vestin, Rölunda Gård

14:45 Fika

15:15 Föreläsning – Biokol som filtermaterial, John Stenström, Sveriges Lantbruksuniversitet

16:00 Paneldiskussion – Ställ dina frågor om biokol, I panelen: Lars Hylander, Folke Günther, Kurt Hansson, Niklas Vestin, John Stenström

16:45 Känn, lukta och smaka biokol!

17:00 Dagen avslutas

För anmälan var vänlig skicka namn till mattias@ecotopic.se eller ring 076-24 36 548.

Väl mött,

Styrelsen Branschföreningen Biokol Sverige