Kvalitetssäkring och certifiering

Det är viktigt att påvisa att biokolet är producerat på ett korrekt sätt och att det inte innehåller oönskade ämnen. Gör man eget biokol i små mängder för eget bruk finns några enkla tips på hur man kan avgöra om man lyckats med en bra pyrolysering.

  • Se efter att kolet är helt igenom kolat.
  • Lyssna på ljudet när du rör i kolet. Knastrar och klirrar det så är det bra.
  • Lukta på kolet så det är näst intill luktfritt.
  • Smaka på kolet så att det är smakfritt.

För mer storskalig produktion finns några olika certifieringssystem i Europa som framförallt ställer krav på produktionsmetod och ursprungsmaterial. Idag kan man certifiera sitt biokol genom 3 olika instanser; European Biochar Certificate, Brittish Biochar Foundation – The Biochar Quality Mandate och IBI Biochar Standards.

Vilken certifiering som Branschföreningen Biokol Sverige kommer att knyta oss an till eller själva ta fram är idag oklart men du får gärna kontakta oss med dina tankar kring vad du tycker passar den svenska markanden.