Historia

Ursprunget till biokolmetoden är terra preta (portugisiska för svart jord); en enormt bördig jord som fortfarande finns i de annars näringsfattiga jordarna i Amazonas. Den skapades under ett par årtusenden kring Kristi födelse och var förutsättningen för en unik högkultur. Tillverkningen skedde genom att organiskt material kolades för att sedan blandas med urin, gödsel, matavfall etc. Hur materialet kolades är omdiskuterat men troligtvis användes en teknik som liknar de kolmilor som fram till 1950-talet fanns utspridda över hela Sverige. Jordlagren med terra preta är oftast över en meter djupa och beräknas täcka en yta motsvarande Storbritannien. Metoden att blanda kol i jord för ökad bördighet är alltså väl beprövad under lång tid! Idag är terra preta en mycket eftertraktad jord som schaktas och säljs.

Vanlig (t.v.) resp. terrapretajord (t.h.) i Amazonas. Foto: Bruno Glaser.

Även om terra preta i Amazonas är den mest kända biokoljorden så har kolinblandning skett på flera platser i världen. Sverige blandade torpare och soldater in kol i jorden kring sina små gårdar för att förbättra odlingsmöjligheterna och gamla trädgårdsmästare använde kol i parker och rabatter fram tills introduktionen av konstgödsel. Har du egna berättelser om biokol? Hör gärna av dig och berätta mer.