Bli medlem

Branschföreningen Biokol Sverige är till för dig som vill få och dela med dig av information kring biokol. Föreningen ingår under SERO (Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation).

Vi välkomnar alla företag, organisationer och privatpersoner som vill bli medlemmar i Branschföreningen Biokol Sverige. Som organisation är Branschföreningen Biokol Sverige politiskt och religiöst obunden. Som medlem får du inbjudan till alla våra aktiviteter, möjlighet att få tidningen Förnybar Energi & Energieffektivisering och vårt nyhetsbrev med uppdateringar om vad som händer just nu i biokolbranschen runt om i världen. Dessutom får du tillgång till ett inspirerande och ständigt växande svenskt biokolnätverk.

Så här blir du medlem!

Skicka följande information till styrelsens sekreterare mattias@ecotopic.se:

 • Företag/organisation (ej om du är privatperson)
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress (även referens och fakturaadress om den skiljer sig från postadressen)
 • Postnummer
 • Postadress
 • E-mail
 • Medlemsavgift i kr (se nedan)
 • Godkänner du att vi sparar ovanstående information i vårt medlemsregister? Registret används endast för föreningens interna verksamhet och kommer ej att spridas.

När du skickat in uppgifterna kommer en faktura skickas till din e-mail i första hand och till din hemadress i andra hand.

Medlemsavgifter för privatpersoner:

 • 50 kr/år för SERO-medlemmar
 • 200 kr/år exklusive SEROs tidning Förnybar Energi & Energieffektivisering
 • 350 kr/år inklusive SEROs tidning Förnybar Energi & Energieffektivisering

Medlemsavgifter för organisationer:

 • 1 000 kr/år för små kommuner/företag
 • 5 000 kr/år för medelstora kommuner/företag
 • 10 000 kr/år för stora kommuner/företag

Branschföreningen Biokol Sverige tillämpar en förtroendeprincip som
innebär att kommuner/företag själva bestämmer vilken avgiftsnivå de vill
betala in.

Varmt välkommen in i Branschföreningen Biokol Sverige!
Hälsningar,
Styrelsen