Branschföreningen Biokol Sverige bildades våren 2014 för att utgöra ett informations- och kommunikationsforum om biokol för alla.

Kunskapen om och användningen av biokol växer i stora delar av världen. I Sverige har biokol än så länge endast varit känt i små men entusiastiska kretsar. För att koppla ihop dessa entusiaster och dessutom samarbeta för att sprida informationen till fler startade vi Branschföreningen Biokol Sverige.

Just nu arbetar vi med det administrativa däribland att fylla denna hemsida med information. Du är varmt välkommen att kontakta oss för frågor kring föreningen och biokol.

Ta dig en härlig dag!

Ordförande Branschföreningen Biokol Sverige