Biokol Sverige på Stadsodlingsdagen i Uppsala 19/8

Uppsala kommun arrangerar en stadsodlingsdag på Fyristorg i central Uppsala lördag den 19:e augusti. Branschföreningen Biokol Sverige kommer att vara representerade och visa biokoltillverkning i drift samt andra sätt att tillverka biokol. Lättare tilltugg kommer att lagas till på spisen som tillverkar biokol. En maskkompost och mobil hönsgård kommer också att demonstreras.

Länk till information om evenemanget allmänt https://www.uppsala.se/kampanjsidor/stadsodlingsaret-2017/#motesplats-fyris-pa-fyristorg

 

Branschföreningen Biokol Sveriges Årsmöte!

Välkommen till,
Branschföreningen Biokol Sveriges Årsmöte!

VEM: för alla privatpersoner och företag med intresse för biokol

TID: den 8:e april 2017, kl. 12:00 – 15:00

PLATS: Stockholm, Selaövägen 17 124 59 Bandhagen. (Skyltar mot ÅVC Trädgård)

Branschföreningen Biokol Sverige arrangerar årsmöte i Stockholm där vi bl.a. besöker världens första system där avfall blir till biokol och värme som distribueras och används inom staden. Projektet drivs av Stockholm Vatten och Avfall. Biokolanläggningen, Pyreg P500, producerar fjärrvärme och biokol från trädgårdsavfall. Läs mer om projektet här www.svoa.se/biokol.

Ta chansen att vara med och påverka föreningens arbete.

Årsmötet är kostnadsfritt för medlemmar i branschföreningen och för icke-medlemmar utgår en avgift på 100 kr per person. Avgiften betalas på plats. Medlemskap i föreningen kostar 200 kr och går även den att betala på plats.

Ta med:

 • kläder efter väder då vi kommer att befinna oss utomhus.
 • matsäck då det inte finns tillgång till fika i närheten.

AGENDA:
12:00 Hälsar alla välkomna

12:15 Nytt i Branschföreningen Biokol Sverige

12:30 Resultat från biokolförsök i Sverige  – Praktiska erfarenheter och framtida projekt

Lars Hylander, SLU, Inst. för Energi och Teknik

12:45 Kaskadeffekter av biokol vid rening av avloppsvatten inom pappersindustrin?

Magnus Neldorin, Karlstads universitet

13:00 Årsmöte Branschföreningen Biokol Sverige

14:00 Stockholm Biochar Project och visning av biokolanläggning

Mattias Gustafsson, EcoTopic

15:00 Dagen avslutas

Skicka gärna vidare inbjudan till alla som kan vara intresserade.

Väl mött,

Styrelsen Branschföreningen Biokol Sverige

Stockholms stad bjuder in till lansering av Stockholm Biokol

Inbjudan

Lansering av Stockholm Biokol

Grön stad med svart kol. Välkommen till Stockholm Biokol!

Utav 155 deltagande städer blev Stockholm en av fem vinnare i den prestigefyllda tävlingen Mayors Challenge. Vårt vinnande bidrag skapar ettJonas-8699 kretslopp där stadens park- och trädgårdsavfall omvandlas till biokol och fjärrvärme. Bloomberg Philanthropies belönade idén med 1 miljon euro och arbetet med Stockholm Biochar Project startades. I början av 2016 öppnas den första anläggningen för att framställa biokol; ett kol som gör avfall till resurs, ger en grönare stad och klimatpositiv värme. Hur det ska gå till?

Välkomna till vår introduktionsdag så berättar vi mer!

Var: Paulirummet Stockholms stadshus Ragnar Östbergsplan 1, Ingång via receptionen

När: Onsdag 30 september 2015 kl. 08.00-9.30, Frukost serveras från 07.30

Frukostseminarium på Stockholms stadshus

 • Stockholms vinnande bidrag i Mayors Challenge
 • Projektet Stockholm Biochar Project
 • Biokol gör Stockholm grönare
 • Avfall blir biokol
 • Klimatpositiv värme och biokol

Medverkande: Katarina Luhr, miljöborgarråd Stockholm, Mattias Gustafsson, projektledare Stockholm Biochar Project, Björn Embrén, trafikkontoret Stockholms stad, Jonas Dahllöf, avfallsavdelningen Stockholm Vatten, Kåre Gustafsson, Fortum Värme samägt med Stockholms stad.

Anmälan senast måndag 28 september:

tamim.alameddine@stockholm.se

Under eftermiddagen finns vi på plats där den första biokolanläggningen ska placeras; Högdalen ÅVC Trädgård. Här kan du träffa projektgruppen och få en mer praktisk introduktion till biokol.

Högdalen ÅVC Trädgård

Återvinningscentralen, kl 16:00-18:00

 • Information om projektet
 • Utdelning av provpåsar med biokol
 • Fika till alla besökare

Representanter från Stockholm stad och projektgruppen är på plats och svarar på frågor.

Mer information om projektet hittar du på stockholmvatten.se/biokol och på facebook/ instagram (stockholmbiokol).

Ingen anmälan behövs.

Välkommen!

Välkommen till Branschföreningen Biokol Sveriges Vårdag!

VEM: för alla privatpersoner och företag med intresse för biokol

TID: den 18:e april 2015, kl. 12:00 – 17:00

PLATS: Eskilstuna, MunktellArenan Verkstadsgatan 5
Branschföreningen Biokol Sverige arrangerar årligen två allmänna sammankomster som alla med intresse av biokol är välkomna till. Snart är det dags för Vårdagen som kommer att bjuda på spännande föreläsningar och möjligheten att känna, lukta och smaka på biokol under demonstration av biokolning med olika tekniker.
Vårdagen är kostnadsfri för medlemmar i branschföreningen och för icke-medlemmar utgår en avgift på 100 kr per person som inkluderar fika. Avgiften betalas kontant på plats. Medlemskap i föreningen kostar 200 kr och går även den att betala på plats.

AGENDA:
12:00 Hälsar alla välkomna

12:15 Nytt i Branschföreningen Biokol Sverige

12:30 Biokolproduktion med Kon-Tikin – Praktiska erfarenheter och framtida projekt

Eskilstuna kommun

13:30 Fika

13:45 Stockholm Biochar Project

Mattias Gustafsson, EcoTopic

14:45 Demonstration av biokolning

16.00 Årsmöte Branschföreningen Biokol Sverige

17:00 Dagen avslutas

Skicka gärna vidare inbjudan till alla som kan vara intresserade.
För anmälan var vänlig skicka namn till mattias@ecotopic.se eller ring 076-24 36 548.

 

Väl mött,

Styrelsen Branschföreningen Biokol Sverige

Skriv under motion för biokolanvändning

För att motverka de negativa klimatförändringar som hotar att göra världen till en jobbig plats att leva på behövs en kombination av flera insatser. En del är förnybar energi och minskade koldioxidutsläpp. En annan pusselbit för att både minska halten koldioxid i atmosfären och samtidigt förbättra vår jordbruksmark är användningen av biokol. Biokol produceras genom att förkola vegetabilisk material som under sitt liv tagit upp koldioxid från atmosfären genom fotosyntes. Biokolproduktion skulle kunna integreras i såväl småskalig som storskalig värmeproduktion av biomassa, men för att förstå alla möjligheter måste kunskapen om biokol spridas till Sveriges beslutsfattare. I vår ska motionen ”Biokolmetoden” lämnas in till vår regering. Du är varmt välkommen att skriva på namninsamlingen för motionen och visa att vi är många som vill få upp biokol på agendan.

http://www.skrivunder.com/stod_motion_for_biokolanvandning

Det framtida biobaserade samhället

Igår deltog vi på seminariet ”Det framtida biobaserade samhället” i Katrineholm. Arrangörer för dagen var Länsstyrelsen Södermanland, LRF, Biogas Öst, Energikontoret Mälardalen.

En mycket intressant dag där konkreta kalkyler på solcellsanläggningar med Solkompaniet och biogasanläggningar visades. Men även hur ett lantbruksföretag, Energifabriken, nu är helt fossilfria genom att använda sina egna grödor, raps, till drivmedel. Vill du bli fossilfri som lantbrukare eller åkeriföretagare kontakta Energifabriken och få ett kostnadsförslag. Tydligen blir det inte dyrare än att använda fossil diesel.

Intresset för biokol var stort bland deltagarna och många kontakter knöts. Jätteroligt att intresset för biokol växer även inom lantbruket där hela systemet med hantering av biomassa, energiproduktion och biokolet ryms inom gården.

/Mattias Gustafsson

Biokol i jord och filter på föreningens höstdag

Stort tack till alla deltagare och föreläsare på Branschföreningen Biokol Sveriges Höstdag den 2 oktober! I närheten av området för den stora skogsbranden sommaren 2014 samlades ca 40 personer för att utbyta erfarenheter och idéer samt diskutera kring biokol.

Mattias introduktion

Styrelseordförande Mattias Gustafsson hälsar välkomna och berättar om föreningens utveckling.

FöreläsningssalenDagen inleddes med en uppdatering av vad som hänt i branschföreningen. Vi är alla glada över att styrelsen är på plats och att det nu är fritt fram att bli fullvärdig medlem för att fortsatt ta del av föreningens aktiviteter och nätverk. Arbetet med att bygga upp hemsidan pågår och vi tar varmt emot idéer kring innehåll och händelser som vi bör ta upp.

Lars Hylander från Branschföreningen Biokol Sverige                                      Dagen fortsatte med en introduktionsföreläsning av Lars Hylander. Lars har forskat på biokol genom SLU men är även en av de drivande kring spridandet av kunskap kring biokol. Hemma på sitt lantbruk är Lars dessutom både producent och användare av biokol. Förutom att biokol är känt som jordförbättringsmedel växer nu användandet som fodertillskott. Kol användes länge som ”hemmamedicin” till boskap för att förbättra matsmältningen och studier på senare tid i Laos har visat att kor som fick biokol växte bättre, producerade mer mjölk och släppte ut mindre metan.

Här kommer några av frågorna som ställdes vid föreläsningen.

 • Vid gödsling med humanurin i trädgårdsodlingar späds urinen med fördel ut med vatten 1 till 10. Vilken utspädning rekommenderas om urinet istället används för att först ladda biokol som i sin tur blandas i trädgårdsjorden? Det går lika bra att använda outblandad urin som en utblandning.
 • Kan man minska näringsläckage från stallgödsel genom att blanda i biokol?Ja mycket tyder på det. En indikation är att gödseln luktar betydligt mindre efter inblandning av biokol. 
 • Hur skiljer sig stabiliteten på biokol gjort från ved jämfört med t.ex. halm? Spannmål, halm, gräs är mindre stabilit jämfört med ved vilket har med de olika växternas cellkonstruktion att göra. För användning av biokol som filtermaterial vill man ha så stor inre yta på kolet som möjligt.
 • Hur många olika växter har ni provat att pyrolysera? Under den kommande pausen finns möjlighet att kika på en biokolbuffé av olika kolade material. Allt från olivkärnor till hampabriketter har kolats. Vissa material kräver bearbetning eller utblandning för att kunna pyrolyseras väl. Olivkärnor kan med fördel blandas ut med ett mindre energirikt material för att inte överhetta anläggningen. Luftigt material som halm bör briketteras för att inte bli till aska.
Biokolbuffé 2

Under pausen fanns möjlighet att titta på en mängd olika kolade material i Tor Kihlbergs utlånade biokolbuffé.

Biokolbuffé

Niklas Vestin från Rölunda Gård                                                                                 En av de allra största användarna och försäljarna av biokol i Sverige är Rölunda Gård. Rölunda är en av de största gödsel- och jordtillverkarna i Sverige och ett av de senaste tillskotten i deras utbud är biokol. Rölunda är ett familjeägt bolag med 45 anställda med försäljning i Sverige, Norge och Finland.

Niklas Westin från Rölunda Gård berättar att de för 3 år sedan experimenterade med olika blandningar med kol från Skogens kol och sen Vindelkol. Från testgrupper med trädgårdsmänniskor i Skåne fick de ljumma recensioner. Till slut landade de i en blandning av 50 % biokol och 50 % hönsgödselkompost. Resultatet är en luktfri produkt som framförallt visat goda effekter på dåliga jordar. Niklas poängterar att det är viktigt att inte lova guld och gröna skogar utan vara realistisk i de effekter som biokol har som jordförbättringsmedel och låta kunderna själva se resultaten. ”I trädgårdsbranschen är vi duktiga på att gräva bort jord och lägga dit nu istället för att förbättra den jord som redan finns.” Just nu är en av utmaningarna för Rölunda att säkra en stabil tillgång på biokol. I början var det väldigt få som visste vad biokol var när deras produkt kom ut på marknaden men tack vare de artiklar och reportage som varit den senaste tiden sprider sig kunskapen. En av höstdagens deltagare, företaget Skånefrö, berättar att de gjort flera försök med biokol på jordar av skiftande kvalitet och fått fina resultat.

Ytterligare en spännande produkt från biokoltillverkning är det destillatvatten som kommer från nedkylningen av biokolet. Det var faktiskt för att komma åt detta vatten, som även det är mycket användbart i trädgårdsodling, som ett finskt bolag startade sin biokoltillverkning. Destillatvattnet har ett väldigt lågt pH.

John Stenström från Sveriges Lantbruksuniversitet
Biokol har som nämnt fler användningsområden och under dagens tredje föreläsning berättade John Stenström från SLU om deras framsteg inom forskning på biokol som filtermaterial. Forskningen syftar till att minska läckaget av pesticider från åkermark. En tydlig slutsats är att vilka ämnen som filtreras bort beror på biokolets sammansättning. Obehandlat biokol är negativt laddat vilket gör att det endast filtrerar bort positivt laddade partiklar. Om biokolet däremot behandlas kan de filtrerande egenskaperna justeras. Ett försök som gjordes var att behandla biokolet för att filtrera ut fosfatjoner, vilket obehandlat biokol inte gör. Efter respektive innan pyrolysen behandlades biomassan respektive biokolet med magnesium. Det behandlade biokolet filtrerade mycket väl bort fosfat men behandlingen med magnesium är kostsam. Forskarna beslutade då att pyrolysera biomassa som naturligt innehåller magnesium. Den aktiva molekylen i fotosyntes, klorofyll, innehåller en magnesiumatom. Genom att pyrolysera grön biomassa som t.ex. majsstjälkar fick man fram ett biokol med fantastiska egenskaper för att filtrera bort fosfat.

Här följer några av frågorna som ställdes under Johns föreläsning.

 • Kan ett biokolfilter bli mättat? Efter en tid kommer filtret att innehålla mer t.ex. fosfat än det omgivande materialet. Då finns risken att filtret istället börjar släppa ifrån sig fosfat. Om biokolet används för att dra till sig överskott av pesticider skulle detta innebära att filtret förr eller senare började läcka, varför det då bör tas bort.
 • Finns det några kända eller befarade risker med användning av biokol? Den största nackdelen är att vi vet för lite.  Eftersom biokolet kommer att ligga kvar under väldigt lång tid är även dess effekter långvariga.
 • Kan biokol justeras så att specifika ämnen kan filtreras bort? Det är ännu för tidigt att säga men med tanke på de resultat som forskningen visat hittills kanske det är möjligt i framtiden.

Dagen avslutades med att lyfta frågor och tankar om biokol och Branschföreningen Biokol Sverige.

 • Vilka certifieringar finns för biokol? Det finns två huvudsakliga certifieringar; en global och en europeisk. Den globala är framtagen av IBI, International Biochar Initiative, och den europeiska certifieringen är framtagen av EBC, European Biochar Certificate. Nu finns dessutom en brittisk certifiering som är inspirerad av den europeiska certifieringen. För svenskt behov är vi överens om att vi bör anamma ett befintligt system. Branschföreningen skulle kunna stå för denna tjänst.
 • Hur ser marknaden för biokolanläggningar ut i Europa? Det sker en snabb utveckling av olika anläggningar av större skala. Dels finns anläggningar som fokuserat på att producera biokol men även tar vara på värme från processen och dels finns gasifieringsanläggningar som utvecklats för att producera el eller värme men som nu även ser värdet i kolet.
 • Vi gratulerar Björn Embrén och Britt-Marie Alvem från Stockholms stad till vinsten av 1 miljon euro i tävlingen Mayors Challenge. Projektet handlar om att producera biokol från trädgårds- och parkavfall, använda det i stadens trädplanteringar men även ge tillbaka biokol till stadens invånare.
 • Hur kan man avgöra om biokol är av bra kvalitet? Kvalitet när det gäller biokol handlar bl.a. om inre yta och renhet. Att bestämma inre yta är svårt att göra hemma men däremot att bedöma renheten går bra. Att biokolet är rent innebär att det inte innehåller rester av bioolja. Ett rent kol ska varken lukta eller smaka så det är bara att använda sina sinnen. Är det dessutom lätt att tvätta av sig kolrester från händerna med vatten är kolet rent.
 • Finns ett marknadspris för biokol? Det finns riktvärden för certifierat biokol. Priset på certifierat kol godkänt för jordförbättring är 300-400 euro per ton och priset för certifierat kol godkänt som fodertillskott är 600 euro per ton.
 • Vad väger biokol? Torrt biokol väger ca 300 kg/m3. Eftersom vikten är direkt knuten till vatteninnehåll bör kolet säljas per volym.
 • En utmaning med biokol gäller transporter eftersom transportbolagen förståeligt är tveksamma till att ha öppna säckar med kol i frakten. Det finns alltid en risk för antändning. En lösning skulle vara att släcka kolet med vatten eller att transportera det i slutna behållare, men detta medför en ökad transportkostnad.

Vi tackar ännu en gång för en givande dag och ser med stort intresse fram emot utvecklingen av användning av biokol i Sverige.

Hälsningar,

Styrelsen

Välkommen till Biokol Sveriges höstdag!

VEM: för alla privatpersoner och företag med intresse av biokol

TID: den 2:e oktober 2014, kl. 13:00 – 17:00

PLATS: Västerfärnebo bygdegård (Västerfärnebo ligger vid väg 256 mellan Sala och Norberg. I Västerfärnebo, sväng av mot skolan och kör bort mot hockeyrinken och du är framme vid bygdegården).

Under Branschföreningen Biokol Sveriges höstdag kommer vi få lyssna till spännande föreläsare, diskutera biokolets möjligheter och få ställa nyfikna frågor till biokolsexperter under vår paneldiskussion. Under hela eftermiddagen pågår även biokolproduktion i liten skala som ger dig möjligheten att känna, lukta och smaka på biokol. Under dagen bjuds alla deltagare på fika.

AGENDA:
13:00 Hälsar alla välkomna

13:15 Nytt i Branschföreningen Biokol Sverige

13:30 Introduktion till biokol, Lars Hylander, Sveriges Lantbruksuniversitet

14:00 Föreläsning – Odlingsjord med biokol, Niklas Vestin, Rölunda Gård

14:45 Fika

15:15 Föreläsning – Biokol som filtermaterial, John Stenström, Sveriges Lantbruksuniversitet

16:00 Paneldiskussion – Ställ dina frågor om biokol, I panelen: Lars Hylander, Folke Günther, Kurt Hansson, Niklas Vestin, John Stenström

16:45 Känn, lukta och smaka biokol!

17:00 Dagen avslutas

För anmälan var vänlig skicka namn till mattias@ecotopic.se eller ring 076-24 36 548.

Väl mött,

Styrelsen Branschföreningen Biokol Sverige