Vad är biokol?

Än så länge finns flera olika definitioner av vad biokol är. Nedan ger vi en egen översättning av den definition som ges av den europeiska biokolcertifieringen, European Biochar Certificate, EBC.

Biokol definieras som en kolliknande substans producerad från hållbart erhållen biomassa under kontrollerade förhållanden och som ämnas användas i syften så att det inte återgår till koldioxid på kort sikt. (egen översättning, European Biochar Certificate) 

Vad betyder då detta? Jo biokol är helt enkelt träkol eller motsvarande gjort från annan biomassa än trä.  Biomassan ska vara hållbart framtagen och i allra bästa fall inte ha någon alternativ användning. Att kolet är producerat under kontrollerade förhållanden innebär att processen inte ska ge upphov till stora mängder av skadliga ämnen. Användningsområdena för biokol är många och de blir ständigt ännu fler. Det är egentligen här som biokol skiljer sig från annat träkol. Biokol ska användas på ett sätt så att det inte övergår till koldioxid på kort sikt. Det innebär att kolet inte får brännas för att producera värme eller som grillkol. Biokolets stora möjlighet som pusselbit för att motverka de pågående klimatförändringarna är nämligen som kolfastläggning för att minska de befintliga koldioxidnivåerna i atmosfären.

Hur kommer det sig då att biokol kan sänka den befintliga koldioxidnivån i atmosfären? Det beror på att den biomassa som biokolets producerats av, t.ex. trä, halm, olivkärnor, etc., under hela sin livstid tagit upp koldioxid från atmosfären genom fotosyntes. Biomassan bygger in kolet i sin struktur och när vi gör om det till biokol stabiliserar vi stora delar av denna kolstruktur så att det blir svårnedbrytbart. På det sättet kan vi säga att vi drar kol från atmosfären och låser ner det i jorden. Hur länge biokolet finns kvar i jorden beror bl.a. på ursprunglig biomassa, produktionsprocess, jordens fukthalt och temperatur. Med stor säkerhet kan antalet år skilja sig kraftigt år men tack vare terra preta vet vi iaf att det finns kol som funnits låst i jorden i flera tusen år.