Branschföreningen Biokol Sverige är till för dig som vill få och dela med dig av information kring biokol. Föreningen ingår under SERO (Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation).

Vi välkomnar alla företag, organisationer och privatpersoner som vill bli medlemmar i Branschföreningen Biokol Sverige. Som organisation är Branschföreningen Biokol Sverige politiskt och religiöst obunden. Som medlem får du inbjudan till alla våra aktiviteter, möjlighet att få tidningen Förnybar Energi & Energieffektivisering och vårt nyhetsbrev med uppdateringar om vad som händer just nu i biokolbranschen runt om i världen. Dessutom får du tillgång till ett inspirerande och ständigt växande svenskt biokolnätverk.

Så här blir du medlem!

Skicka följande information till styrelsens sekreterare info@biokolsverige.se:

 • Företag/organisation (ej om du är privatperson)
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress (även referens och fakturaadress om den skiljer sig från postadressen)
 • Postnummer
 • Postadress
 • E-mail
 • Medlemsavgift i kr (se nedan)
 • Godkänner du att vi sparar ovanstående information i vårt medlemsregister? Registret används endast för föreningens interna verksamhet och kommer ej att spridas. Se vår integritetspolicy.

När du skickat in uppgifterna kommer en faktura skickas till din e-mail i första hand och till din hemadress i andra hand.

Medlemsavgifter för privatpersoner:

 • 100 kr/år för SERO-medlemmar
 • 300 kr/år exklusive SEROs tidning Förnybar Energi & Energieffektivisering
 • 450 kr/år inklusive SEROs tidning Förnybar Energi & Energieffektivisering

Medlemsavgifter för organisationer:

 • 1 000 kr/år för små kommuner/företag
  (avdragsgill serviceavgift 650 kr/år)
 • 5 000 kr/år för medelstora kommuner/företag
  (avdragsgill serviceavgift 4650 kr/år)
 • 10 000 kr/år för stora kommuner/företag
  (avdragsgill serviceavgift 9650 kr/år)

Branschföreningen Biokol Sverige tillämpar en förtroendeprincip som innebär att kommuner/företag själva bestämmer vilken avgiftsnivå de vill betala in.

Föreningen beviljas momsbefrielse på serviceavgiften, i annat fall ska moms läggas på eller ingå i serviceavgiften.

Varmt välkommen in i Branschföreningen Biokol Sverige!
Hälsningar,
Styrelsen