Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig som medlem i föreningen, så som medlemsmatrikel. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ge information i form av nyhetsbrev, protokoll mm.

Vi har fått dina uppgifter från dig på frivillig grund och vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du förblir medlem i föreningen och tas bort vid avslutat medlemskap. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med tredje part, inte heller utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Johan de Faire. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@biokol.se. Du når vårt dataskyddsombud på info@biokol.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

För att göra administrationen enkel, ber vi dig som inte vill ha sina personuppgifter sparade att kontakta dataskyddsombudet.

Föreningen tillämpar inte så kallade ”cockies” på hemsidan och därför finns ingen spår sparade till besökare på hemsidan.